AV Media Uploader 1.0.12

Công cụ đăng tải chuỗi video/audio hoàn toàn miễn phí.

Hệ Điều Hành: Windows XP/Vista/7/8/10 (32-bit & 64-bit)
Ngôn Ngữ: English(UK)
Giấy Phép: Miễn phí
(Không giới hạn tính năng)
Phần mềm tặng kèm: Không
Đánh Giá:
( 4.5/40 bình chọn)
Bảng điều khiển chính

là công cụ cho phép đăng tải chuỗi video/audio lên các trang web cộng đồng phổ biến như Youtube, DailyMotion và Make4fun. Bạn có thể lập danh sách công việc cần làm vào danh sách chờ cho chế độ đăng tải tự động mà không phải chờ đợi để thực hiện từng thao tác một.

Đăng tải hàng loạt các tập tin audio/video lên các trang web Youtube, DailyMotion và Make4fun Đăng tải hàng loạt các tập tin audio/video lên các trang web Youtube, DailyMotion và Make4fun Hỗ trợ đăng nhập an toàn đối với các trang web video có sử dụng script API chính thức Hỗ trợ đăng nhập an toàn đối với các trang web video có sử dụng script API chính thức
Dễ dàng quản lý và khôi phục địa chỉ của video/audio được đăng tải từ phần mềm này Dễ dàng quản lý và khôi phục địa chỉ của video/audio được đăng tải từ phần mềm này Cho phép chỉnh sửa thông tin trước khi đăng tải Cho phép chỉnh sửa thông tin trước khi đăng tải