Tải về cho Windows

Hỗ trợ các hệ điều hành Windows sau:

File của bạn đã bắt đầu được tải về. Nếu quá trình download chưa hoạt động, vui lòng tải lại trang này.

  • 1. Chạy file cài đặt Mở thư mục có chứa file vừa tải và double click để bắt đầu cài.
  • 2. Click "Yes" hoặc "Run" Ủy quyền cho file cài đặt được phép chạy.
  • 3. Làm theo hướng dẫn cài đặt Đọc kỹ hướng dẫn để cài đặt phần mềm.